Thursday, August 4, 2011

Wat is een systeemdenker

Onze maatschappelijke samenleving , ons beroepsleven wordt heden, en zal ook  in de toekomst meer en meer beinvloed worden door nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe organisatiestructuren, en globale economie. Gans de samenleving wordt complexer en problemen moeilijker te begrijpen en op te lossen .

Louter analytisch en logisch denken gaat niet meer volstaan!!!
Een meer relationele denkwijze moet er aan toegevoegd worden om complexe situatie’s effectiever te kunnen behandelen .Dat geeft U het systeemdenken!! 

Systeemdenken is een benadering die tracht overzicht van het geheel te behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen zonder te overwegen welke rol deze delen in het groter geheel spelen.
Men bekijkt het gehele niet meer als een keten van oorzaak en gevolgrelatie’s tussen de delen maar men kijkt naar de interagerende en dynamische relatie’s tussen die delen  De denkgewoonten van een systeemdenker zijn de volgende:

1. Probeert het grote geheel te begrijpen.
2. Houdt er rekening mee , dat mentale modellen  de huidige realiteit en toekomst beïnvloeden.
3. Bekijkt hoe elementen in systemen in de loop van tijd toe en afnemen en ontdekt daarin patronen.
4. Herkent dat de structuur van een systeem het gedrag beïnvloedt.
5. Gebruikt het begrijpen van systemen om mogelijke hefbomen voor actie's te vinden .
6. Ontdekt onbedoelde gevolgen van actie's.
7. Identificeert de cyclische natuur  van complexe oorzaak en gevolg relatie's.
8. Verandert perspectieven om iets beter te begrijpen.
9. Houdt rekening met korte en lange termijn gevolgen van actie's.
10. Herkent de impact van vertragingen  in oorzaak en gevolg relatie's.
11.Brengt veronderstellingen aan de oppervlakte en onderzoekt deze.
12. Probeert een situatie eerst goed te begrijpen en laat zich niet verleiden door snelle conclusies. 13.Evalueert resultaten en past actie's aan indien nodig


Het zou onze politiekers goed doen om zo eens een workshop over systeemdenken te volgen , zodanig dat ze inzien wat hun functie is , wie hun klanten zijn en hoe ze kunnen optreden als echte leiders voor de gemeenschap.


Ben je geinteresseerd om een  klaar inzicht te krijgen in onze complexe maatschappij en daar eenvoudig met om te gaan , check dan de trainingen en workshops van http://academy.ubeon.com.

Veel genot
Ides

No comments:

Post a Comment