Thursday, August 18, 2011

Bij ubeon|academy hebben we oog voor wat vandaag nodig is om ook morgen succesvol te zijn!

Methodes uit het verleden hebben hun nut bewezen, doch zijn vandaag onvoldoende om de gevolgen van het toenemende tempo van verandering en de stijgende complexiteit te beheersen. Het logisch en analytisch denken schieten tekort.

Nu is het tijdstip aangebroken van het systemisch of circulair denken. Hierover zijn nog zeer weinig opleidingen beschikbaar en met ubeon willen we daar vandaag aan verhelpen!

Wil je weten wat systeemdenken inhoudt en wat je er mee kunt doen?

Bekijk dan het aanbod van onze systems thinking foundation .

Tijdens deze opleiding leer je systeemdenken in een business context, met focus op leidinggeven, samenwerking en organisatie-ontwikkeling.

Weet je al wat meer over systeemdenken en wil je deze vaardigheid verder ontwikkelen?

Bekijk dan het aanbod van onze systems thinking practitioner.

Tijdens de systems thinking practitioner verwerf je strategisch inzicht in de complexe werking van systemen: teams, bedrijven, organisaties en leer je hoe je deze systemen grondig kunt bijsturen met kleine ingrepen.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze opleidingen zijn bedoeld voor leidinggevenden, ondernemers, zelfstandigen en high-potentials die systeemdenken willen toepassen in hun business context.

De focus ligt op toepassing in business-context, leerervaringen en onmiddellijk resultaat.

Ides De Vos

No comments:

Post a Comment