Wednesday, August 3, 2011

De systeemdenker

Beste lezers,

Na 37 jaar carrière in de olie en gasindustrie, in technische functie's en de laatste jaren in management en leiderschap heb ik besloten mijn carrière een andere wending te geven.Ik heb besloten  me  toe te leggen op het coachen van bedrijven en organisatie's om betere en duurzame resultaten te bereiken .Als burgerlijk ingenieur en met mijn lange bedrijfservaring ken ik de noden en ook de problemen waarmee bedrijven te kampen hebben en heb ik zeker de meeste managementtools en andere methodieken in huis om een toegevoegde waarde te geven .
Ik heb echter ook ondervonden dat het oplossen van problemen soms enkel het wegwerken van de symptomen was , maar de problemen steeds terugkwamen .De echte oplossing moest meer gezocht worden in de gedragspatronen van de mensen dan in de processen zelf .
Door het volgen van Systemisch NLP practioner training en me zelf meer te verdiepen in het systeemdenken heb ik gezien dat het systeemdenken hedendaags , voor complexe situatie's een meerwaarde geeft in het oplossen van de problemen .

De bedoeling van de Blog is informatie te geven over het systeemdenken en de toepassingen in bedrijfswereld, processen , organisatie's  en inzicht te geven dat in onze huidige complexe en snel evaluerende samenleving een nieuwe manier van denken noodzakelijk is . 

No comments:

Post a Comment