Monday, August 15, 2011

Ubeon Academy-Systeemdenken-NLP

Onze maatschappij wordt meer en meer complexer.Deze complexiteit wordt in de hand gewerkt door vele dingen maar communicatie en kennisgeving langs sociale media speelt een grote rol.
Linkedin, Facebook, Twitter, Blog's ....maakt het communicatienet tussen individuen en groepen nog meer complexer: wie spreekt tegen wie ? wat wordt tegen wie gezegd en gedeeld?  wat zijn de reactie's, hoe gedragen de actoren zich ?
Het begrijpen van die complexiteit kan niet gebeuren door ons lineair denken , het zien van interrelatie's en feedback loops gaat het ons gemakkelijker maken :dat leert systeemdenken ons!!
Ubeon Academy heeft een gamma van workshops en trainingen die je op weg zetten om de mindset van systeemdenken en zijn methodes aan te leren
Bekijk aandachtig de video
http://academy.ubeon.com .
 No comments:

Post a Comment