Wednesday, August 3, 2011

het Nieuwe Werken

Het nieuwe werken
In veel bedrijven wordt er hedendaags uitgekijken om door een nieuwe manier van werken , efficiënter (en dus goedkoper) tot de gewenste resultaten te komen. Dit gebeurt onder andere door telewerken, flexibele uurroosters, teamwerk, ecologische en gezellige werkruimtes, gebruik maken van sociale media en slimme ICT oplossingen.
Hierdoor hoopt het management op een grotere motivatie, meer werkkracht en een betere samenwerking ... Maar waarom mislukken zo veel veranderingsprocessen en innovaties dan, ondanks al die inspanningen?
Al die deeloplossingen, voor het Nieuwe Werken wordt aanzien als het wondermiddel, maar de ‘mindset’ kant krijgt geen of onvoldoende aandacht.
Wij zijn zo gewoon geweest analytisch en lineair te denken, de wereld en zijn aanverwante problemen op te delen in aparte stukjes, dat we relatie’s en samenhang der dingen niet meer zien.

Einstein zei: ”Problemen die ontstaan zijn door een manier van denken, kunnen niet opgelost worden door dezelfde manier van denken”

Het veranderingsproject ”Nieuw werken” vraagt te kijken naar het geheel, naar het systeem en zijn doelstelling. We zijn nu zodanig opgedeeld in specialisten in verschillende vakgebieden, zodanig dat we elkaar moeilijk begrijpen, een andere taal spreken, de impact van actie’s van de een naar de andere niet zien en er weinig coördinatie is.
Coordinatie is zo belangrijk, om een doelstelling te verwezenlijken ... maar coordinatie zonder systeemdenken is zeer moeilijk, bijna onmogelijk.

Wat is systeemdenken?

Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en te begrijpen. De echte problemen, die achter de symptomen zitten komen duidelijk naar voor en er wordt sneller een verband gelegd tussen de huidige situatie en de vereisten voor de toekomstige situatie.

Een organisatie moet bekeken worden als een “open systeem” : een samenhang van elementen die met elkaar in een oorzaak en gevolg relatie zijn, zowel intern als met de externe omgeving.

Intern is elke organisatie uit 6 elementen opgebouwd:

1. Context                    in welke omgeving werken we, wat zijn de grenzen
2. Structuur                  werkprocessen, procedures enz
3. Bekwaamheden       technische, sociale competenties
4.Waarden                    cultuur van de onderneming, de ziel, overtuigingen
5. Missie                     wat is de doelstelling, waarvoor bestaan we
6. Visie                        wat willen we bereiken

Alle 6 elementen zijn in relatie met elkaar en hebben in beide richtingen een oorzaak en gevolg die de structuur van het systeem gaat bepalen en ook zodanig zijn gedrag.

Als een organisatie “Nieuw Werken“ wil invoeren en haar resultaten wil verbeteren, is de eerste vereiste een goed zicht te hebben op de visie en de huidige en toekomstige identiteit. Dit moet gedeeld en gedragen worden door de ganse organisatie.

Verder is er een totale openheid nodig voor feedback en communicatie: waarden en overtuigingen moeten ook gedeeld worden, zodanig dat er één mentaal model gevormd word.

Bij het materiele veranderen van de werkplaats, moet ook de mindset veranderen. Structuren en procedures moeten ook herbekeken worden anders wordt er maar verandert om te veranderen, zonder verbetering.

De meeste managers zijn getraind op lineir en analytisch denken (linker hersenshelft), maar niet op de rechterhelft, zodanig dat het veranderingsproject, niet het gewenste effect bereikt.

De systeemaanpak van de Ubeon I business experts in business en persoonlijk coachen, te samen met de open trainingen en workshops van de Ubeon Academy in systeemdenken en zijn toepassingen ervan, zullen U helpen om “Nieuw werken” in Uw organisatie met succes te implementeren .

Voor alle inlichtingen en contact:
De Vos Ides
Performance improvement expert
Ubeon | business experts Cederstraat,9 9230 Wetteren belgium
Tel:+32(0)93241616
Fax:+32(0)93241617
GSM:00492657955
http://academy.ubeon.com
http://www.ubeon.com

No comments:

Post a Comment