Sunday, February 19, 2012

Het Nieuwe Leren

In een vroeger (engelstalig )Blogartikel , sprak ik over het leren in organisaties en wat daarvoor noodzakelijk is.
Meermaals worden P.Senges "Fifth Disciplines " aangehaald als de 5 noodzakelijke disciplines om leren te leren , en tot heden heb ik nog geen betere richtlijnen gevonden dan deze.

Onlangs sprak ik met leraars uit het onderwijs over die disciplines , en ik was blij verrast dat ze onmiddellijk een nieuwe insteek zagen , hoe ons onderwijs in de toekomst er zou moeten  uitzien .

Tijdens een presentatie op Flanders Creativity , zei de volgende spreker(Dirk De Boe) het volgende  :


Dirk legt  hier duidelijk nadruk op 3 belangrijke veranderingspunten , waaruit ikzelf ( misschien wel niet impliciet) de 5 noodzakelijke disciplines van de lerende organisatie distileer.

- Systeemdenken :
Het onderwijs moet een open systeem vormen , die kan openstaan voor invloeden van buitenuit zoals industrie, samenleving , ander onderwijs , andere gedachten . Het leerpakket is niet meer vast , maar dynamisch en afhankelijk van de nood . 

- Gedeelde Visie:
Leraars moeten bewust worden , dat ook zij deel uitmaken van het systeem en leersysteem.Daar moet een visie zijn dat iedereen van iedereen kan leren , met wederzijds respect en erkenning van de hierarchie in het systeem.

- Mentale modellen :
Het onderwijs zien als een systeem, met een duidelijke doelstelling legt de geest open voor creatief gebruik van tijd , locatie, sfeer , enz..

-Persoonlijke ontwikkeling :
Het leren is ieders verantwoordelijkheid:leraars, leerlingen , ouders, amenleving , overheid.Het gaat niet enkel over aanleren van competentie's , maar ook het leren om mentale modellen te begrijpen en te verruimen .

-Groepswerk
De tijd van de leraar voor de klas is voorbij! De leraar staat tussen de leerlingen en kan een rol spelen als groepsleider en/of groepslid.
Hij heeft nochthans een belangrijke rol in het  bereiken van de doelstelling in de gepaste context.


Een nieuw leren in een nieuw onderwijssysteem is noodzakelijk voor de toekomst van onze kinderen.

No comments:

Post a Comment