Thursday, March 8, 2012

Meer winst door een holistisch financieel performance management programma


De snelle veranderingen in technologie, toenemende globalisatie, sociale media en “de wereld wordt ons dorp “, maken dat onze huidige sociale en economische samenleving  steeds maar complexer word.
Het is niet meer mogelijk onze organisaties te bekijken als geïsoleerde identiteiten , waarvan we de resultaten louter willen verbeteren door efficiëntie.
Heb je al eens volgende vragen gesteld?
      -      Hoe komt het dat ik niet meer winst maak, ondanks mijn verbeterde efficiëntie?
-       Welk percentage van mijn activiteiten geven geen contributie tot mijn financiële resultaatverbetering?
-       Welke operationele activiteiten geven geen toegevoegde waarde aan mijn financiële resultaten?
-       Welke operationele activiteiten hebben het grootste hefboomeffect?
Om deze vragen te beantwoorden is het nodig de organisatie holistisch  te bekijken als een open systeem en een lerende organisatie,.
1.     Een open systeem , zodanig gestructureerd, dat de interrelatie en feedbacklussen bijdragen tot de ultieme doelstelling van de organisatie of bedrijf, waarbij er rekening moet gehouden worden met alle invloeden ( interne als zowel externe) en alle stakeholders van de organisatie.
2.     Een lerende organisatie waarbij:

-       Iedereen overtuigd is dat alles aan elkaar verbonden is en door elkaar beïnvloed wordt.Effectiviteit staat boven efficiëntie!!
-       Iedereen overtuigd is dat het gehele, groter is dan de som van zijn delen , en dat door teamwerk de doelstelling voor het gehele efficiënter en effectiever zal bereikt worden .Geen isolatie meer!!
-       Iedereen de gedeelde missie en visie van de organisatie begrijpt en naleeft.
-       Iedereen zich ontwikkelt, naar zijn beste vermogen  om continue verbetering voor de ganse organisatie te bewerkstelligen.
-       Iedereen verantwoordelijk is voor zijn bijdrage aan de totale resultaatsverbetering van de organisatie
  Daarbij wordt dan ook systematisch de DMAIC methodiek toegepast met als doelstelling een continue resultaatverbetering te verkrijgen.


Besluit:
Een Financieel Performance Management Programma, gesteund op het DMAIC principe, zal door  het holistisch bekijken van de organisatie , de mogelijkheid geven om effectiever te werken in de operationele activiteiten , die daardoor een hefboomwerking creëren om betere financiële resultaten te verkrijgen .

No comments:

Post a Comment