Monday, January 9, 2012

De mindset van een ondernemer

Onlangs las ik een artikel over ondernemersschap( gepubliceerd door Alison Mars)die de belangrijkste denkpatronen van ondernemers beschrijft en hoe we dit innovatief denken kunnen aanleren .
Feitelijk is dit "ondernemend denken" volledig gesteund op de principes van systeemdenken , en graag geef ik hier mijn zienswijze over:

1.Creativiteit

Ondernemers hebben de kwalieit om de wereld anders te zien .Ze richten zich op de ganse markt en gaan na welke gaten in producten en diensten er bestaan , en zullen die gaten trachten op te vullen met de meest creatieve oplossingen .Door "what if" vragen te stellen richten ze zich meer naar de toekomst met nieuwigheden  dan oude oplossingen te gebruiken .Ze kijken meer naar de interactie's en relaties van dingen , dan naar de dingen zelf.

2.Wantrouwen  in data


Ondernemers zijn zich bewust , dat de waarheid niet enkel in data ligt. Zeker in nieuwe markten en met nieuwe producten bestaat er een zodanige interpretatie van data, dat voorspelbaarheid zeer moeilijk is.
Ondernemers beseffen dat het creeren van iets nieuw ,evolutionair is zonder zekerheid van de uitkomst.
Ze werken dan ook in een complexe context waar beslissingen genomen worden in de volgende orde:

Maken-testen-verfijnen !
3. Comfortabel met onzekerheid

Door het wantrouwen in voorspelbaarheid en analyses gesteund op data ( lineair denken ), is de werkcontext een van onzekerheid.Ondernemers voelen zich goed in die atmosfeer , omdat hun werkmethode  er een is van experimenten, revisies en testen .
Door het bekijken van het gehele en de relatie's tussen dingen , kunnen ze door experimenteren de juiste hefbomen bepalen om een optimaal resultaat  te bekomen .
Experimenteren is niet enkel een "trial and error", maar er is een openheid om met de resultaten volledig nieuwe banen te ontdekken .

4. Functionele nederigheid.

Ego's kunnen de beste ideeen vernietigen !Ondernemers begrijpen  hun mentale modellen (persoonlijk meesterschap)en staan open aan de mentale modellen van anderen.Ze begrijpen dat groepswerk de oplossing brengt


Kan iedereen dan een ondernemer worden ? misschien niet ! maar met tijd en oefening kunnen we zeker een shift doen van het lineaire denken naar het systeemdenken , dat ons zeker zal helpen in complexe situatie's waar onzekerheid een zekerheid is .

No comments:

Post a Comment