Monday, May 21, 2012

NLP en Systeemdenken


Neuro Linguïstisch Programmeren en Systeemdenken


NLP is een methodiek voor training, coaching en verbetering van communicatie.
Het werd ontwikkeld in de jaren 70 aan de Universiteit van Californië( Santa Cruz), met als grondleggers John Grinder en Richard Bandler. Zij bouwden verder  op het werk van Gregory Bateson, Milton Erickson, Noam Chomsky en anderen.
NLP ontleende veel aan verschillende psychologische stromingen en taaltheorieën waaronder de hypnotherapie en gedragstherapie.NLP practitioners beschouwen NLP als een eclectische psychologie, een samenwerkingsverband tussen verschillende modellen en technieken uit therapie en communicatie.
In de loop der tijd , werd NLP meer ontwikkeld , om gebruikt te worden in alle disciplines , waar communicatie belangrijk is . Robert Dilts en Stephen Gilligan kunnen als enkele belangrijke ontwikkelaars vernoemd worden .
Kort samengevat:
-       De eerste generatie NLP is het werk van Bandler en Grinder tot en met het begin van de jaren 80.Concentratie was op één individu-het cognitieve brein-vaardigheden en technieken op het niveau van gedrag en capaciteiten.
-       Halverwege de jaren 80 ontwikkelt zich de tweede generatie NLP, met meer nadruk tussen mijzelf en de ander-het somatische brein-op het niveau van waarden en overtuigingen .
-       De derde generatie (rond 2000) houdt zich ook bezig met thema’s zoals identiteit, visie en  missie.Het gaat het grotere geheel bekijken ( systeem), met een zicht op alle interrelatie’s van de delen van het systeem en hun onderlinge wisselwerking.
Het betrekt ook de grotere systemen zoals, gezinnen , organisatie’s en culturen bij het veranderingsproces

Hierbij komen we nu tot de definitie van systemen en systeemdenken :

De betekenis van het word Systeem is terug te vinden in het Griekse systèma, dat “organisch geheel” betekent. De systemische zienswijze brengt dingen met elkaar in verband en houdt ook rekening met de kwaliteit en perceptie van de observeerder.

“Een systeem is een samenstelling van onderdelen die met elkaar verbonden zijn door een netwerk van relatie’s."

Systeemdenken is een methode om beter om te gaan met de complexe samenhang die bestaat tussen systemen, hun ecologie en hun onderdelen. 
De systeemdenker is in staat om systemische patronen te herkennen én deze te veranderen.
Mensen zijn onderdeel van grotere sociale systemen.
Maar ook de innerlijke menselijke processen en subsystemen staan systemisch met elkaar in verband.
Om in het in de woorden van Robert Dilts ( grondlegger van Systemic NLP)te zeggen:

Als Systemic NLP Practitioners  zijn we in staat om met minimale ingrepen het gedrag van systemen te veranderen door te werken op verschillende niveau’s:identiteit, waarden en overtuigingen,vermogen , gedrag en omgeving.
En met “systemen” bedoelen we zowel mensen , hun programma’s, hun overtuigingen, hun vaardigheden alsook de systemen waarin mensen zich bewegen:sociale systemen zoals relatie’s, familie’s en organisatie’s."

Met NLP overtuig je mensen, communiceer je beter en bereik je sneller je doelen.
 Met systeemdenken creëer je verbeteringen met een sterk hefboomeffect.
 Combineer ze om een krachtige invloed uit te oefenen op je bedrijf, team en mensen.

Leer hoe je systemen (organisaties, teams, medewerkers) kan beïnvloeden en sturen met NLP en systeemdenken.

Meer invloed met NLP
Met NLP ontdek je wat in mensen omgaat als ze communiceren en beslissen, en hoe je die beslissingen kan beïnvloeden. Je wordt effectiever door succesvolle strategieën en gedrag van anderen over te nemen. En je leert hoe je de interacties binnen een organisatie of team kan sturen.

Meer inzicht met Systeemdenken
Met systeemdenken doorgrond je de dynamiek van systemen: bedrijven, teams, gebeurtenissen. Veel mensen kijken enkel naar gedrag of gebeurtenissen. Anderen proberen trends te ontdekken en zo gebeurtenissen te voorspellen. Met systeemdenken duik je dieper: je ontdekt de oorzaak van gedrag of gebeurtenissen en kan deze dus gaan sturen.Met  Systemic NLP kan je:

  • bedrijven en organisaties duurzaam bijsturen
  • beter begrijpen wat klanten en collega's écht bedoelen
  • zien welke intenties ze hebben
  • meer draagvlak creëren door openheid en begrip
  • sneller grip krijgen op wat in mensen omgaan
  • eigen mensen sterker motiveren
  •  

No comments:

Post a Comment