Wednesday, April 25, 2012

Waarom hebben we systeemdenken nodig voor duurzaamheid?


Om duurzaamheid beter te kunnen definiëren, begrijpen en beleven hebben we een andere perceptie nodig , die kan verkregen worden door de realiteit te bekijken als een systeem , waar alle delen met elkaar verbonden zijn en relaties met elkaar hebben .
Een systeemaanpak en systemisch denken leert ons de complexiteit beter te begrijpen  ,en zet ons aan te denken in relaties,connectiviteit en kontekst.- De wereld , onze samenleving en de mensheid worden geconfronteerd met kritische uitdagingen omtrent duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenleving.

- Duurzaamheid wordt beïnvloed door vele stakeholders en heeft verschillende aanzetpunten en dimensies:atmosfeer, water, land,energie, economie, sociale samenleving , cultuur , waarden ...enz.

- De verschillende pijnpunten , zelfs als die in tijd en plaats ver van elkaar liggen,zijn in verbinding met elkaar en behoren tot een systeem.De conventionele silo-aanpak volstaat niet meer om duurzame oplossingen aan te bieden .

-Interventies om duurzaamheid te bekomen , bestaan uit complexe terugkoppelingslussen , niet lineair oorzaak en gevolg en tijdsvertragingen.Resultaten zijn onvoorspelbaar!

- Zoals Einstein zei:"Nieuwe problemen kunnen niet opgelost worden met vroegere methodes.

- Waar de wereld dynamisch is, maken we steeds nog beslissingen met onze mentale modellen die bekrompen en statisch zijn .

- Door het korte termijn handelen en ge-isoleerde oplossingen aan te brengen , stoten we meermaals op weerstand en onverwachte verwikkelingen.

- We hebben een aanpak nodig , die korte termijn oplossingen integreert met lange termijn systemische interventies

Maar fundamenteel, hebben we een nieuwe wijze van denken nodig en een vernieuwing van onze mentale modellen , om onze oude paradigma's in vraag te stellen.No comments:

Post a Comment