Friday, September 30, 2011

Waarom is systeemdenken belangrijk?


Systeemdenken is belangrijk omdat het je  een preciezer beeld geeft van de werkelijkheid.

Het helpt je duurzame oplossingen voor complexe problemen te vinden en dit met een lange termijn visie.Het leert je ook dat er niet één oplossing is , en dat bepaalde actie’s op termijn onverwachte gevolgen kunnen hebben , positief als negatief.

Hier enkele voorbeelden :

-        1.Systeemdenken kan je leren , dat “falende systemen “ anders gebouwd zijn , met een andere doelstelling  dan we eigenlijk dachten .

Vb :We denken misschien dat onze management scholen als doel hebben , het ondernemerschap aan te leren .Maar feitelijk dragen ze enkel bij tot het verhogen van de intelligentie in een bepaald domein .

-      2.Systeemdenken kan ons helpen in te zien , dat wat feitelijk er uitzag als een geïsoleerd probleem een gevolg is van andere gerelateerde feiten .

Vb: Bij de recente gewelddaden in bepaalde grootsteden als Londen , Brussel , Vancouver zien we dat meer politie op straat brengen geen oplossing is . Gewelddaden door jongeren zijn gecorreleerd aan familiale disfuncties , welke veroorzaakt worden door werkloosheid , welke veroorzaakt worden door een crisis , welke veroorzaakt is door……. Enz

-        3.Systeemdenken laat ons de positieve en negatieve feedback lussen zien , die invloed hebben op een gedrag ,dat voor ons belangrijk kan zijn 

Vb:hoe meer er werkloosheid is , hoe meer er moeilijkheden komen in familie’s, hoe meer de jongeren naar een identiteit zoeken , hoe meer ze toetreden tot bendes ….:dit is een versterkende(of positieve ) feedback

-        4.Systeemdenken laat ons inzien , dat op actie’s niet altijd onmiddellijk gevolgen optreden : daar zijn tijdvertragingen 

Vb: bij het nemen van medicatie ( bvb antibiotica)gaat de ziekte niet onmiddellijk verdwijnen , dit wetende  is het niet noodzakelijk meer medicatie te nemen .
-        5.Systeemdenken kan ons waarschuwen voor onvoorziene neveneffecten door bepaalde actie’s.

Vb:een kind heeft een gemis aan vertrouwen , en presteert daardoor slecht op school .Druk uitoefenen door nog harder te studeren heeft een nog meer negatief effect , omdat het kind  nog minder vertrouwen krijgt en meer stress, waardoor nog slechtere cijfers behaald worden .
-        6.Systeemdenken laat ons door archetypes zien , dat verschillende problemen of events dezelfde patronen volgen.

-        7.Systeemdenken gaat ons de belangrijkste hefbomen tonen , die de grootste verandering teweeg  brengen .

Vb: Om een bepaald probleem te verwerken , begint men te drinken . dit is een quick fix , die tijdelijk de problemen laar verdwijnen .de belangrijkste en blijvende oplossing kan gezocht worden in het zoeken naar de grondoorzaak van het probleem en dit op te lossen
-        8.Systeemdenken laat ons zien , dat bepaalde acties onlogisch voorkomen , maar toch het gewenste resultaat geven .

              Vb: het zou beter zijn het kind te belonen om zijn moed verder te studeren , dan om druk uit te oefenen .  Daardoor  voelt het zich beter , heeft minder stress en kunnen de resultaten verbeteren .

Natuurlijk belonen voor slechte punten lijkt me onlogisch en toch…!!
Ides


 

No comments:

Post a Comment